TOPdesk – AFAS Uren doorbelasting

Wat?

Vanuit TOPdesk krijgen we te factureren tijd door, dit belasten we door binnen AFAS.

Als iemand een incident maakt, dan moet het bedrijf binnen TOPdesk bestaan, om te zorgen dat er binnen AFAS een verkooprelatie aan gekoppeld kan worden en het vervolgens op het juiste project wordt geboekt. Als laatste kan dit aan de klant of intern worden doorbelast.

We verwerken:

  • Uren geschreven op incidenten, wijzigingen, wijzigingsactiviteiten, operationele activiteiten en problems.
  • Binnen AFAS wordt dit gebruikt ter registratie i.v.m. uren verantwoording en/of facturatie

Bij dit scenario wordt ook vaak gebruik gemaakt van het scenario: https://www.qixium.com/nl/afas-topdesk-personen-bedrijven-synchronisatie/ Dit om te zorgen dat een bedrijf en contactpersoon goed zijn geregistreerd binnen TOPdesk, zodat er doorbelast kan worden binnen AFAS.

Waarom?

Het onderhouden van dit type doorbelasting is veelal handwerk en gevoelig voor fouten. Met dit scenario is de kans op onopgemerkte fouten nihil, je krijgt inzicht in verwerkingen die fout gaan en wordt geholpen om inzicht te krijgen in wat er wordt verwerkt. Handmatig is dit niet te doen, met Qixium wordt dit eenvoudig!

Je wordt door de Qixium scenario ondersteuning bijgestaan en Qixium assisteert je bij het leveren van uitvallijsten, mogelijkheden voor het opnieuw aanbieden van records/data en goed inzicht te krijgen en te houden via het Qixium scenario dashboard. 

Hoe?

We activeren een Qixium omgeving en binnen 2 stappen kan je het scenario gebruiken!

Stap 1:

Je registreert je voor een Qixium omgeving. Binnen Qixium activeer je het TOPdesk – AFAS Uren doorbelasting scenario en je doorloopt de setup wizard. De setup wizard helpt je bij het invullen van omgeving gerelateerde informatie en zorgt dat het scenario uitvoerbaar wordt gemaakt op jullie omgeving. 

Stap 2: 

Je kan nu testen en zorgen dat je het scenario onder controle krijgt. Na het testen kan je eenvoudig live gaan en het scenario op gezette tijden draaien of wanneer wenselijk continu. Via ons dashboard informeren we je over de stand van zaken!