sermon

Persoonsgegevens in toepassingen die met leveranciers worden uitgewisseld of bijvoorbeeld in niet-test, ontwikkel of  trainingsomgevingen aanwezig zijn vormen een relatief groot risico voor datalekken. Deze data kan met behulp van Qixium worden geanonimiseerd.