sermon

Aan verzoeken tot gegevenswissing dient, binnen de kaders van grondslagen en wettelijke bewaartermijnen, verplicht gehoor gegeven te worden. Verzoeken tot gegevenswissing zijn binnen Qixium gekoppeld aan de verwerkingsactiviteiten en de hierbij betrokken toepassingen. Verzoeken worden op basis hiervan intern en op het juiste moment uitgezet. Waar mogelijk geautomatiseerd uitgevoerd. Ook geautomatiseerde controle of gegevenswissing daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is mogelijk gemaakt.