sermon

Wanneer er via een websitepersoonsgegevens worden verzameld, bijvoorbeeld via een online contactformulier, is een privacyverklaring wettelijk verplicht. Alle hiervoor relevante gegevens worden al binnen Qixium AVG vastgelegd. Voor verwerkingen via websites hebben we ervoor gezorgd dat de privacyverklaring automatisch gegenereerd wordt. Deze kunnen vervolgens gepubliceerd, door een gebruiker geaccepteerd en vervolgens geregistreerd worden. Hiermee kun je aantonen dat je ook wat dat betreft aan de wetgeving voldoet.