sermon

Het beantwoorden van een verzoek tot inzage door een betrokkene kan veel tijd kosten. Als het om veel persoonsgegevens gaat, laat de AVG gelukkig ruimte (AVG art. 15, overweging 63) om aan betrokkenen te vragen het verzoek te specificeren. Door gebruikmaking van het Qixium register en een slim e-formulier kunnen verzoeken gericht ingediend, geregistreerd en geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd worden afgehandeld. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de identificatie van betrokkene. Een rapport, inclusief alle voor de AVG verplichte gegevens, wordt ter beantwoording van een inzage automatisch klaargezet. Na expliciete validatie door een intern verantwoordelijke, kan de betrokkene geïnformeerd worden. Het Inzagerecht – Dashboard zorgt ervoor dat beantwoording compleet en binnen de voor de AVG geldende tijdslijnen kan worden gegeven.