sermon

Voor veel verwerkingen is expliciete toestemming nodig, dient aantoonbaar te zijn dat deze gegeven is en moet deze ook weer eenvoudig ingetrokken kunnen worden. Het niet goed nakomen van deze verplichtingen biedt forse risico’s op. Niet op de laatste plaats, omdat het vrij makkelijk aantoonbaar is dat gegevens, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, toch nog benut worden. Voor verwerkingsactiviteiten waar toestemming nodig is, worden automatisch e-formulieren gegeneerd. Hiermee kunnen toestemmingen gegeven en weer ingetrokken worden.