sermon

Met alle partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens, waar je zelf als organisatie verantwoordelijke voor bent, zullen verwerkersovereenkomsten afgesloten moeten worden. Bij deze overeenkomsten worden vrijwel altijd bijlagen opgenomen om de specificaties van de verwerking van persoonsgegevens, de te treffen beveiligingsmaatregelen, de certificering waaraan voldaan moet worden en informatie gerelateerd aan datalekken vast te leggen.